Comunitŕ di S.Egidio


 

Ceská Sekce Vatikánského Rozhlasu

07/09/2003


V Cáchách zahájeno výrocní setkání komunity S.Egidio

 

Aachen. Dnes, 7. zárí dopoledne, bylo v katedrále v Cáchách zahájeno výrocní setkání komunity St. Egidio "Lidé a náboženství". Mši svatou sloužil kardinál Walter Kasper s místním biskupem Heinrichem Mussinghoffem. Hlavním námetem tohoto trídenního mezináboženského setkání je letos: „Mezi válkou a mírem: náboženství a kultury se setkávají“. Debaty se budou zamerovat na konflikty, jež sužují svet, Evropu, Afriku, na stretnutí mezi náboženstvími a na dialog mezi nimi. Vše ale bude nesenou spolecnou modlitbou, jako korenem míru. Hlavními protagonisty budou kardinálové a patriarchové katolické církve, predstavitelé ruzných církví, židovství, budhistického, hiduistického a šintoistického náboženství, ale i státní ministri, intelektuálové a spisovatelé z mnoha zemí. Na otázku, zda Evropa dokáže hrát svou roli pomocí politických a diplomatických nástroju – odpovedel mluvcí komunity St. Egidio Mario Marazzitti:

„My pocitujeme výzvu, že se omezuje demokracie. Boj proti terorismu hrozí nebezpecím, že oslabí demokracii práve když chce bojovat ve jménu demokracie. Omezují se obcanská práva, zmenšují se práva státu, zavádí se nebezpecný pojem, jako je „preventivní válka“, narustá nebezpecí, že se se vytvorí hierarchie státu první a druhé trídy... kdežto my jsme presvedceni, že to musí být demokratická Evropa velké humanistické a krestanské tradice, která umí spojit humanismus, lidská a obcanská práva s velkými hodnotami krestanství. "

Minulý rok, když se konalo setkání "Lidé a náboženství v Palermu", ležel na nem stín atentátu z 11. zárí, zacátek boje s terorismem a útok na Afganistan. Dnes zustává nerozrešené drama Stredního východu a krvavé a poválecné období v Iráku. Míní letos St. Egidio odpovedet i tem, kterí si myslí, že je nevyhnutelné stretnutí civilizací? A mluvcí odpovídá:

„Stretnutí mezi civilizacemi je - podle nás – zacátek konce sveta a tedy nic nemuže být pomýlenejší a zhoubnejší. Sama válka hrozí oslabit, napríklad v islámském svete, umírnené, ve prospech radikálu a tedy dlouhodobe – ve prospech terorismu. A tedy my nejsme naivní podporovatelé dialogu. Cítíme, jak velký prínos mohou poskytnout náboženství, ale musí být bráneny pred pokušením zatvrdit se a volit stretnutí. Víme, že náboženství mohou být pokoušeny a manipulovány, aby mezi sebou válcily. To ale nejsou náboženské války. Jsou to sociální a etnické konflikty, jež nekdy nabývají náboženský význam. Nemužeme se smírit s tím, aby se svet stal koristí protichudných fundamentalismu, totiž nejen mezi sebou válcit, ale i ve jménu Boha! Naopak náboženství dnes mohou být velkou duchovní rezervou a také velkou rezervou pochopení: hra teprve zacíná. Záleží na nás ..."